VIZUALIZACE A ANIMACE

VIZUALIZACE


S vizualizacemi se setkáváme v mnoha výrobních oblastech – od stavebnictví, strojírenství po geografii. Ne každý se hned zorientuje ve složité projektové dokumentaci, nedokáže si hned představit skutečnou prostorovou podobu toho velkého množství čar na papíře a proto je dnes vizualizace to základní, co Vám přiblíží návrh a vizi architekta nebo detaily projektu od projektanta. Vizualizací tedy většinou rozumíme převedení 2D projektu do 3D podoby. Počítačové vizualizace umožňují nahlížet na reálnou podobu exteriérů a interiérů, vytvářet virtuální prohlídky nebo osazovat modely budov do fotografií.

ANIMACE


VIRTUÁLNÍ HOME STAGING