ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM LETŇANY (2009/2010)

 

 

 
 
 

BYTOVÝ DŮM DRAHOBEJLOVA (2009/2010)

..spoluúčast na prováděcí dokumentaci

 

 
 

VÝROBNÍ HALA - VALEO KOŠICE (2007)

..od projektu pro územní rozhodnutí až po dokumentaci pro výběr zhotovitele

 

 
 

GARÁŽ PRO MUV (2006)

Studie a prováděcí projekt pro motorové univerzálni vozidlo (MUV) na akci "Stříbro - Planá"

 

STUDIE - ŠATNY SOKOL (2006)

Návrh nového objektu šaten pro TJ Sokol

 

 
 

REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY (2006)

Studie a prováděcí projekt rekonstrukce výpravní budovy v Dolním Žandově na akci "Planá - Cheb"

 

 
 

LÁVKA PRO PĚŠÍ - STRANČICE (2005)

Stavebně konstrukční řešení                                         

(architektonické řešení: Ing. Arch. P. Kotas)